ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:998104080
Γ.Ε.ΜΗ.:122088199000
Μ.Α.Ε.:67087/03/Β/08/63
Περιφέρεια:Αττικής
Νομός:Αττικής
Δήμος:Ελευσίνας
Διεύθυνση:ΠΑΓΚΑΛΟΥ Κ΄ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ -Τ.Κ. 19200